«آرتاشس تومانیان» با اشاره به اینکه سفر نخست وزیر جدید ارمنستان به ایران نشان از اولویتهای سیاست خارجی این کشور است گفت:طیف گسترده ای از مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در این سفر بررسی می شود. ...