محمد جواد ظریف با تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان دیدار و رایزنی کرد. ...