فروریختن چند طبقه از ساختمان دانشگاه سن‌پترزبورگ ...