توضیحات علاءالدین بروجردی در خصوص اتفاقی که امروز در مراسم تشییع پیکر شهداء حادثه تروریستی افتاد. ...