قزوین- ایرنا – دبیر هیات بسکتبال استان قزوین گفت:تیم دانش آموزی قزوین در مقطع متوسطه دوم به عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال سه نفره دانش آموزان کشور دست یافت. ...