یک زن روس که از سرکردگان هسته‌های محلی تروریستی و سازمان دهنده واحدهای مخفی گروه تروریستی داعش در منطقه آستاراخان روسیه بود، توسط نیروهای سرویس امنیت ...