سرانجام، نخستین پرتاب آزمایشی فضاپیمای دراگون سرنشین دار اسپیس ایکس نزدیک به دو هفته ی دیگر انجام خواهد شد. از این پرواز چه انتظاری باید داشت؟ ...