دادگاه عالی لاهور با قبول آزادی رئیس حزب نواز به قید وثیقه موافقت کرد و تا ساعاتی دیگر وی آزاد خواهد شد. ...