رونمایی از کتاب‌های رئیس جمهور ترکمنستان در کتابخانه ملی ایران ...