القدس العربی: مذاکره با استکبار برای ایرانی‌ها معنا نمی‌دهد ...