تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی ثریا معتقد است که بیانیه گام دوم که از سوی رهبر انقلاب تبیین شده است، راه‌های نرفته در مسیر پیشرفت انقلاب را تبیین می‌کند. ...