اینفوگرافی زیر به جزئیات عیدی و دستمزد 10 سال گذشته کارگران ایرانی پرداخته است. ...