خود اتکایی در عرصه اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است ...