وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر استعفایش از سمت وزارت گفت: در این رابطه آقای واعظی چهارشنبه صحبت کرده بودند، اما من هم می‌گویم که استعفانامه‌ای که بخواهد بالاتر منتقل شود، داده نشده ...