تهران عبدل‌آباد - مزاحمی نداری قیمت: 1٫100٫000 تومان ...