رشت - ایرنا - دوره آموزش پزشکیاری فوتبال از عصر شنبه برای نخستین بار در سطح کشور در رشت آغاز شد. ...