ایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه 22 کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد. ...