فوتبال جهان - تیم فوتبال پارما در خانه رقیبش شکست را پذیرفت. ...