در حال حاضر پنج مجروح حمله تروریستی محور زاهدان- خاش در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در زاهدان تحت درمان قرار دارند. گفتنی است بعد از ظهر روز گذشت، هفت ن ...