در حال حاضر پنج مجروح حمله تروریستی محور زاهدان- خاش در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در زاهدان تحت درمان قرار دارند. گفتنی است بعد از ظهر روز گذشت، هفت نفر از مجروحان که به شرایط جسمی پایدار رسیده بودند ...