پشت‌بام‌هایی که به صورت غیراصولی و غیرقانونی ساخته می‌شود، جان ساکنین را به خطر می‌اندازد. ...