تلویزیون BFM به نقل از یک منبع پلیس گزارش داد دست کم سه نفر از تظاهرات کنندگان زخمی شده اند. کمک های اولیه به این نفرات ارائه شده است. جنبش جلیقه زردها در نیمۀ ماه نوامبر در اعتراض به تصمیم دولت فرانس ...