مقام ارشد دولت آمریکا و مسئول کارگروه ایران در وزارت خارجه این کشور دیدار مخفیانه با جان کری وزیر خارجه دولت سابق آمریکا پیرامون ایران در حاشیه برگزاری اجلاس امنیتی در مونیخ را تکذیب کرد. به نوشته وبگ ...