آیا تاکنون کسی دیده که اعضای چشمگیری از هر دو حزب کنگره پشت میکروفن بروند و اظهارات یک نماینده تازه‌وارد علیه قدرت یک لابی خاص را زیر سوال ببرند؟ ام. جی. روزنبرگ، یک کهنه کار کنگره و ایپک سازوکار این ...