در شب حضور قدوس در ترکیب تیمش، المپیک مارسی در خانه خودش آمیان را شکست داد. ...