دولت قرار نیست بنگاه‌داری کند نیاز کشور به توسعه اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده ضرورت حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر ...