یک وکیل دادگستری در رابطه با علت وقوع نزاع‌ها و دعاوی منجر به تشکیل پرونده‌های کثیر قضائی، گفت: مهمترین بحث تأثیر گذار در رواج خشونت به ریختن تابوی خشونت باز می‌گردد و علت عصبانیت انسان‌ها خارج از قالب سیاسی و اجتماعی ریشه در فقر، اقتصاد و خانواده دارد

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع ایسنا
تاریخ ارسال 10 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه