تهران کوی هفدهم شهریور - 5000هزار متر زمین آماده انتقال با سند شش دانگ آماده به جواز بهر خیابان اصلی در ملارد کرج با موقعیت عالی برای ساخت قیمت:

اطلاعات خبر

گروه نیازمندی
منبع دیوار
تاریخ ارسال 10 روز پیش
بازدید 3
مشابه مشابه