کرج شهر جدید اندیشه - دینام برای کولر بزرگ سوخته نیاز به سیم پیچی داره قیمت: توافقی ...