تهران شیخ هادی - سال تولید دستگاه 2016 دستگاه در حد اکبند، متراژ کارگرد 4000 متر مدل دستگاه: شرکت کاوا چوب 1115 پنج ایستگاه تنظیم ارتفاع برقی. صفحه نم ...