تهران پاسداران - تخریب ساختمان بتونی وکلنگی خاکبرداری⛏️⛏️ کلی وجزعی باتمام ابزار آلات سبک و سنگین درتمام نقاط مختلف تهران درمقابل ضایعات وآهن آلات باق ...