کرج باغستان - این کولر یه تابستون کار کرده. وتابستون اهواز رو عالی پشت سر گذاشته.برودت عالی.پرتاب عالی تر.فروش به دلیل هجرت شماره تماس34357506 قیمت: 6 ...