کرج شاهین ویلا - شما هم مى توانید فقط با ١80 میلیون صاحب خانه ای شیک و سند دار شوید 6٠ رهن در صورت نیاز تخلیه، ١2٠ وام موقیعت مناسب براى سرمایه گذاری ...