کرج شهرک وحدت - 205 متر،تمیز ،دارای زیر زمین مستقل و قابل سکونت قیمت 1230000000 تومان قیمت: ...