کرج شهرک وحدت - 205 متر،تمیز ،دارای زیر زمین مستقل و قابل سکونت قیمت 1230000000 تومان قیمت:

اطلاعات خبر

گروه نیازمندی
منبع دیوار
تاریخ ارسال 10 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه