کرج شهرک بنفشه - پلستیشن ٢بسیار تمیز با یه دسته بی سیم ویه مموری کارت قیمت: 400٫000 تومان ...