بر اساس آمار گمرک در 9 ماهه سال 97 بیش از 63 تن پنبه از 3 کشور جهان وارد ایران شده است. ...