به دلیل شدت انفجار جسد متلاشی شده و قابل شناسایی نیست. ...