یک کارشناس اقتصادی توافقات اخیر صورت گرفته با عراق را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر عراق واقعا به تعهداتش عمل کند می‌توان امید داشت که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تا حدودی جبران شود. ...