براساس آخرین آمار منتشره ارتفاع بارش‌های جوی تا 24 بهمن ماه سال جاری به 174.6 میلیمتر رسیده است. ...