آتش‌سوزی نفتکش کوکوکا کوریجس که با پرچم پاناما از عربستان به سمت سنگاپور در حرکت بود، خاموش شده است. ...