این نماینده مجلس عدم عرضه تعمدی خودرو توسط خودروسازان را رد کرد و افزود: با بررسی نمایندگان مجلس و سار نهادهای نظارتی مشخص شده که اتهام احتکار و انبار خودرو، منطقی نیست و واقعیت ندارد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اقتصادی
منبع آفتاب
تاریخ ارسال 11 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه