آتش سوزی در یکی از کشتی‌های حادثه دیده در دریای عمان بطور کامل اطفاء شده است. ...