معاون وزیر خارجه روسیه به حادثه امروز برای دو نفتکش در دریای عمان واکنش نشان داد. ...