اولین مجمع عمومی سالانه ی پتروشیمی غدیر در حالی برگزار شد که این شرکت در سال 1397 بالغ بر یک هزار و 121 میلیارد ریال سود خالص کسب نموده و شاهد رشد سود ...