اولین مجمع عمومی سالانه ی پتروشیمی غدیر در حالی برگزار شد که این شرکت در سال 1397 بالغ بر یک هزار و 121 میلیارد ریال سود خالص کسب نموده و شاهد رشد سودآوری 537 درصدی نسبت به سال 96 می باشد.

اطلاعات خبر

گروه اقتصادی
منبع اقتصاد آنلاین
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه