پرسپولیسی‌ها در هفته آینده یک بار دیگر با مهدی طارمی مذاکره خواهند کرد. ...