سیلویا مایلز بازیگر «کابوی نیمه شب» در 94 سالگی درگذشت. ...