گواردیولا پیشنهاد نجومی یوونتوس را رد کرد اما چرا او این پیشنهاد را نپذیرفت ...