سرجیو راموس برای مراسم ازدواج خود رونالدو و نامزدش را دعوت نکرد ...