وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: همزمانی حمله به تانکرهای حامل کالای ژاپنی با دیدار آبه و آیت الله…کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سرگرمی
منبع سیمرغ
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 3
مشابه مشابه