آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 از صبح امروز آغاز شده است و آمار داوطلبان نشان می‌دهد، 50.10 درصد داوطلبان زن و 49.90 درصد مرد هستند. ...