آمار نشان می‌دهد؛ از میان خانوار‌هایی که زنان سرپرست آن‌ها هستند 30 درصد و خانوار‌هایی دارای سرپرست مرد 13.6 درصد دچار فقر هستند.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع خبرگزاری میزان
تاریخ ارسال 12 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه